Подробнее : http://elantovskoe-sp.ru/novosti/108-besplatnoe-tsifrovoe-efirnoe-televidenie