№ 13 от 02.07.2019 г.
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Eлантау авыл җирлеге башкарма комитетының 2016 елның 22 гыйнварындагы 1 номерлы карары белән расланган күчемсез милек объектларына адреслар бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару буенча муниципаль хезмәт ...

Скачать